geopark zemplín | 2022 

Objavte históriu Zemplínskych vrchov

turistických lokalít

eventov ročne

km2

Aktivity v geoparku

Teambuildingy

Aktivity na Tokaji, prehliadka vybraných geolokalít, turistika, prednášky, športové aktivity

Školské exkurzie

Prehliadka expozície, prehliadka vybraných geolokalít, workshopy

Teambuildingy

Aktivity na Tokaji, prehliadka vybraných geolokalít, turistika, prednášky, športové aktivity

Predaj suvenírov

Suveníry rôznych typov obsahujúce minerály priamo z oblasti geoparku.

Ubytovanie a stravovanie

Územie geoparku Zemplín zastrešuje 14 obcí, v ktorých si každý príde na svoje. Či už preferujete ubytovanie v hoteloch/penziónoch s doplnkovými službami, reštauráciou priamo poruke a pripojením na wi-fi, alebo dávate prednosť ubytovaniu v chalúpke s tradičným nádychom miestnej kultúry v spojení s možnosťou domácej stravy.

Tokajský vínny dom

Malá Tŕňa

Ponúka rôzne tématické akcie pre verejnosť spojené s vinárskou činnosťou, ochutnávku vín v rozsiahlych tufových pivničkách,  ukážky tradičnej ale aj modernej výroby vína.

Penzión Zlatá Putňa

Viničky

Okrem ubytovania ponúka tradičné zemplínske špeciality, ochutnávka kvalitných tokajských vín, možnosť teambuildingov a iných eventov.

Penzión Zlatá Putňa

Viničky

Okrem ubytovania ponúka tradičné zemplínske špeciality, ochutnávka kvalitných tokajských vín, možnosť teambuildingov a iných eventov.

Sme tímom ľudí ochotných „slúžiť“ v službách iným!

"

Občianske združenie 

Občianske združenie Geopark Zemplín vzniklo v marci 2018 zápisom do Registra občianskych združení na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky podľa zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Naše združenie bolo založené na vykonávanie, predovšetkým, neziskových a všeobecne prospešných služieb. Získaním grantu v roku 2019 združenie zameralo svoju hlavnú činnosť, založením manažmentu, na zriadenie a vybavenie Geoparku Zemplín, ako územia s perspektívou začlenenia medzi geoparky.

Partneri geoparku 

obec

Bara

obec

Borša

obec_borsa erb
obec

Brehov

obec_brehov erb
obec

Cejkov

obec cejkov erb
obec

Cerhov

obec_cerhov erb
obec

Hran

obec_hran erb
obec

Ladmovce

obec

Malá Tŕňa

obec_borsa erb
obec

Sírnik

obec_brehov erb
obec

Zemplín

obec_brehov erb
obec

Veľká Tŕňa

obec_cerhov erb
obec

Viničky

obec_hran erb
obec

Streda nad Bodrogom

obec cejkov erb
obec

Zemplínske Jastrabie

obec cejkov erb